Veebipõhine kõnetuvastus TTÜ-s

Parema tulemuse annavad kvaliteetselt salvestatud WAV failid.

http://bark.phon.ioc.ee/webtrans/

Transkriptsoon on viies formaadis: tekstifail, CTM fail, Transcriberi 
formaadis fail, SBV subtiitrifail ja CTM koos liitsõnasümbolitega. 
Transcriberi formaadis faili (.trs laiendiga) saab kasutada programmiga 
Transcriber (http://trans.sourceforge.net)
et mugavalt vaadata transkriptsiooni koos temale vastava heliga. 

Neljandas failis (laiendiga .sbv) on SubViewer formaadis 
transkriptsioon, mida saab kasutada näiteks YouTube'is 
subtiitrite lisamiseks. 

Viiendas failis (laiendiga .with-compounds.ctm) on toodud iga tuvastatud 
sõna algus- ja lõpuaeg, ning liitsõnad 
on kokku liidetud '+' sümboliga. 

Kõik failid on UTF-8 kodeeringus.

Loe lisaks https://et.wikipedia.org/wiki/Kõnetuvastus